Valašská růže jako symbol i jako výtvarné dílo

Valašská růže. Už jste ji někdy viděli? Určitě ano.

Je to rostlina tradičně spjatá s Valašskem, která se jmenuje pcháč bělohlavý /cirsium eriophorum/ a dosahuje výšky až 150cm. Je to typický druh valašských pastvin.

Stala se dokonce jakýmsi symbolem valašského regionu a proto ji nalezneme v dílech mnoha valašských umělců jako například Aloise Schneiderky, Františka Podešvy a mnoha dalších.

Dnes je pcháč bělohlavý zařazen do Červeného seznamu ohrožených druhů. Ubylo pastvin a předčasné sečení luk nedovoluje pcháčům se vysemenit. Tento osud se bohužel netýká jen pcháče bělohlavého, ale mnoha dalších typicky valašských rostlin jako jsou pupavy nebo různé druhy vstavačů.

Rozhodli jsme se přispět k jejich záchraně tím, co děláme ze všeho nejraději: malováním.

Děti i dospělí se jak v prezenční, tak i v on-line výuce se seznamují s ohroženým druhem bodláku, všímají si jeho divokého půvabu a vytváří z něj malebné kompozice. Ověřili jsme si, že mladí umělci získávají vztah k námětům, které výtvarně zpracovávají.

Jako v tvorbě, tak i v přírodě, se „obyčejný“ valašský bodlák stává symbolem. A ten chceme chránit.