Studenti nepečou a neuklízí. Malují.

Prosinec, vánoční svátky a začátek ledna je pro studenty, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na umělecké školy s výtvarným zaměřením, náročným obdobím finiše.

Malují a kreslí, dokončují, dotahují, dotváří a fotí své projekty. Učí se dějinám umění a architektury, vybírají nejlepší práce do portfolia. Dohání, co zameškali.

Většina těch, kteří mají za sebou letní přípravný kurz Festad, podzimní víkendovky Hlavu a krajinu, Deskriptivu a Velkou školu designového navrhování, úkoly u přijímaček příliš nepřekvapí. Těm, kteří se účastní prezenční výuky v Soukromém výtvarném oboru nebo on-line výuky Festadu, každý týden zadáváme úkoly ke zkouškám a na prezenčních nebo on-line lekcích je procvičujeme a hodnotíme.

Hůř jsou na tom ti studenti, kteří nemají dostatek prací do portfolia, neví, jak se portfolio tvoří a co má obsahovat, netuší, jaké úkoly je čekají u zkoušek na fakulty architektury, všech oborů designu, animace, ilustrace a mnoha dalších oborů vysokých a středních škol výtvarného zaměření.

Pro ty máme ovšem dobrou zprávu.

Ve dnech 17. a 18. prosince 2021 se koná kurz s názvem Tvorba portfolia a zkoušky nanečisto. Studenti se dozvědí, co to portfolio vlastně je, co má být jeho náplní, jak a v jakém pořadí se práce do portfolia vybírají, jaká má být jeho grafická úprava, jak a kde se tiskne a jak probíhá jeho obhajoba u zkoušek. Zkoušky nanečisto je simulace skutečných pohovorů, kde si studenti připraví odpovědi na určité typy otázek, které se často u pohovorů objevují. Zájemci o studia na vysoké škole přitom zjistí, jak umí čelit stresu a časové tísni. Účastníci kurzu mají možnost sledovat odpovědi a ukázky prací svých kolegů, reálně zhodnotit své šance a případně doplnit některé zjištěné nedostatky. Kromě toho proběhne důležitá přednáška o současné české architektuře.

Poslední klíčová akce pro studenty, kteří jdou letos ke zkouškám, proběhne 1. a 2. ledna 2022 pod názvem Kresebná víkendovka. Studenti dostanou zadání „šitá na míru“ škole a oboru, na který se chystají. Zároveň se musí vejít do určeného časového rámce a dotáhnout kresbu či malbu do stadia, které se dá porotě ukázat a obhájit. Že to není tak snadné, se přesvědčilo už hodně studentů. Procvičit si tyto dovednosti může znamenat rozdíl mezi přijetím a nepřijetím zájemce na školu.

Všechny naše uvedené akce probíhají on-line. Kurzy mají vysokou úroveň a z minulých let i z celoroční on-line výuky máme velice povzbudivé studentské odezvy. Přihlášky na kurzy už byly uzavřeny, ale kdo nutně potřebuje pomoc s přijímačkami, má ještě možnost přihlásit se na mailu info@festad.cz nebo na telefonu 571 632 809.

Všem přejeme hezké Vánoce a úspěšný rok 2022. Studentům zvlášť hodně štěstí u talentových zkoušek a úspěchů ve studiu.      

Lektoři FestADu a Výtvarné výuky