Malování v on-line éře

Kdo rád aktivně tvoří, měl příležitost zúčastnit se 13. března 2021 celodenního výtvarného kurzu s názvem „Malujeme květiny akvarelovými pastelkami“.

Kurz připravili vyučující Soukromého výtvarného oboru a jeho náplní byla kresba a malba květin. Dospělí i děti se seznámili s technikou akvarelové pastelky, která je blízká akvarelu, naučili se lavírovat, vytvářet objem barvou, vnímat a zachytit světlo. Dozvěděli se, jak vkreslovat jednoduchý květ – třeba kopretinu – do obecného tvaru, jak se květy malují z nadhledu, podhledu, v natočení vertikálním i horizontálním. Všichni absolventi kurzu dostali předlohy, s jejichž pomocí mohou snadno pokračovat ve vlastní tvorbě.

Březnový kurz byl prvním ze série inspiračních on-line kurzů s různými náměty a technikami. Jsme přesvědčeni, že se setkají se stejně pozitivním ohlasem. Stačí nahlédnout do on-line prostoru, spřátelit se s ním a využít nabídky. Radost z vlastního malování nikam nezmizela, jen se na chvíli přemístila do online třídy.

www.vytvarnavyuka.cz