Příprava na školy

Připravte se s námi na výtvarně zaměřené obory na vysoké i střední umělecké školy

Celoroční přípravné kurzy slouží studentům jako pravidelná odpolední výuka kresby, malby, navrhování, dějin umění a komplexní příprava pro úspěšné splnění talentových zkoušek.

Pro zájemce jsme připravili efektivní výukový systém, jehož součástí je:

  • kresba v ateliéru
  • zadání, kontrola a odborné vedení domácí přípravy
  • opakování z dějin umění, architektury a designu
  • zvládnutí rozličných výtvarných technik
  • vlastní autorskou práci a navrhování dle zvoleného oboru

K praktické výuce je nutné absolvovat kresebné přednášky nebo letní kurz FestAD, na kterém studenti získají ucelené znalosti pro další samostatnou výtvarnou práci.

školní rok 2023/24
celoroční kurzy
Valašské Meziříčí
Cena: pro informace nás kontaktujte
školní rok 2023/24
celoroční kurzy
Rožnov pod Radhoštěm
Cena: pro informace nás kontaktujte

Doporučení studentů