Markéta Elbelová

Markéta Elbelová

Chtěla bych moc poděkovat za vše, co jste mě během přípravy na přijímací zkoušky naučili. Dostala jsem se jak na FA VUT tak FA ČVUT, dokonce z prvního kola, což je výsledek, který bych na začátku, když jsem k Vám přišla a neuměla prakticky ani stínovat, opravdu nečekala. Jde vidět, že vaše výukové metody opravdu fungují. Hlavně bych chtěla ocenit, jak je výuka všestranná a pokrývá nejen kresebnou část talentové zkoušky, ale například i přípravu na test deskriptivní geometrie a dějin umění.