Magda Buzová

default image

Magda Buzová

Na Fakultu architektury ČVUT v Praze jsem byla přijata z prvního kola s celkovým počtem 63 bodů, přičemž jsem získala 29 bodů z části kresebné, a 34 bodů z části písemné. FESTAD byl rozhodně tou nejlepší přípravou.

Magda Buzová 02/2015 7.6.2015