Dana Špatková

Dana Špatková

Zúčastnila jsem se inspirativního výtvarného kursu a byla jsem velice překvapená úrovní i náplní.

Byli jsme vedeni k vytvoření obrazů s podrobným návodem a rozmalované obrazy jsme dodělávali doma.

Byli jsme seznámeni s různými technikami malování a celý den kreslení s hodinovou přestávkou na oběd rychle uběhl. Ráda se zase přihlásím na další inspirativní kursy. Přestože jsme malovali prakticky stejné věci,každý obraz  byl zcela jiný,záleželo na vlastní tvořivé činnosti. Všichni účastníci si to velice užili a positivně naladěni se vrátili domů.