Proč je důležitý název díla?

Název obrazu totiž hraje roli z hlediska autorského sdělení a zároveň předurčuje divákovo vnímání uměleckého díla. A hlavně obrazu dodává další – duchovní rozměr.

Náš poslední výtvarný projekt „V síti ega“ je praktickou ukázkou využití naší nové výukové metody „GEDÓ“.

Gedó v překladu z japonštiny znamená „mimo cestu“ nebo volněji „dělat věci jinak“. V našem případě to znamenalo skloubit klasickou studii figury v pohybu s inspirační cestou zvanou biomorfismus v pozadí. Navíc jsme obraz povýšili literárním názvem. Při té příležitosti jsme představili žákům některá díla surrealistů a názvy obrazů jako například Megalomanické šílenství, Kabyline v akci, Zabydlený čas a další.

Jak jsme postupovali: Pohybová studie figury, která je vlastně námětem díla, navazovala na naše předchozí studie Práxitelova kánonu a kontrapostu. Pohybové studie jsou ale těžší a řídí se dalšími pravidly, s nimiž byli žáci jak v online, tak i v prezenční výuce seznámeni. Tento postup „krok za krokem“ byl tak účinný, že překvapil i nás, učitele. Dětem, studentům i dospělým nedělaly tzv. “pohybovky“ žádné problémy, ačkoli se ve skutečnosti ve výtvarné přípravě jedná o poměrně těžkou disciplínu.

V pozadí jsme využili inspirační cestu, která je i významným designovým uměleckým směrem. Opět jsme nejdřív definovali podstatu pojmu biomorfismus, podívali jsme se na díla světových autorů / v tomto případě designérů/ a hledali jsme v rostlinné i živočišné říši inspirující motivy. Nakonec jsme vybrali kresbu želvího krunýře. Do jednotlivých „oken“ krunýře jsme umístili postavy v pohybu a zpracovali je volně různými barvami a výtvarnými technikami.

Projekt „V síti ega“ je ukázkou, jak zpracovat téma, které se snad zprvu zdá být těžké a nudné, ale postupnými kroky a s využitím inspiračních cest se stane zdrojem jak poučení, tak i zábavy.