Mandala jako symbol celého vesmíru

Když jsme na začátku školního roku ohlásili, že budeme malovat vločky, málokoho asi napadlo, že tak budeme malovat celý vesmír.

Z vločky se totiž působením kreativity stala mandala. A tento obrazec, který může mít nekonečně podob, ve svém duchovním významu symbolizuje celý vesmír. Jeho střed pak můžeme chápat jako místo, kde nalézáme sebe sama. V mandalách se také potkává barva (která má symbolizovat ženskou energii) a tvar (mužskou energii).
 
To vše dohromady utváří harmonický celek.
 
My jsme toto cvičení v pravidelné online výuce využili mimo jiné k procvičení různých technik kresby i malby pastelkami a k prozkoumání různého působení barevných kompozic.