Malujeme jehličnatý strom

Jak jsme již dříve předeslali, našim dalším tématem ve volné online výtvarce se stal diptych.

Jde o dva obrazy 🖼🖼 , které spolu většinou souvisí. Jsou propojeny námětem, vytvořeny stejnou technikou, atd.
Když se zmíníme o stromech, jako první nás napadne, že se dělí na listnaté a jehličnaté… 🌲🌳 A to je právě podstatou našich diptychů! K již vytvořeným stromům listnatým jsme se učili stromy jehličnaté, které jsou o něco těžší.
Naučili jsme se používat výtvarný rukopis, dostat do obrázku hloubku a objem pomocí kombinované techniky, která umocnila malířský dojem z díla.