Kdo se připravuje na školu, musí dokonale ovládnout kresbu

Tentokrát jsme naše žáky z online přípravky potrápili.

Zadali jsme jehličnatý strom 2x jinak.

A zatímco někteří dokonale zvládli realistické ztvárnění stromu, s jeho volným a zjednodušeným zpracováním trochu bojovali.

Proč takový úkol?

Stromy často doplňují architektonické a designové návrhy. A protože zde nemají příliš strhávat pozornost, kreslí se spíše skicovitě a zjednodušeně.
Abychom si tento výtvarný posun uvědomili, je nutné umět strom nakreslit v jeho skutečné realistické podobě. Vězte však, že následné zjednodušení může být mnohem těžší, než by umělec čekal. Výtvarná stylizace může vycházet ze skutečné podoby nebo být naprosto originální

Posuďte sami