Prázdninová škola architektury FestAD

Jako každý rok mají i letos studenti středních a základních škol možnost účastnit se letních výukových kurzů kresby, malby a navrhování Festad. Bude se konat v červenci /11.-15. 7.  2021/ v Praze a v srpnu /2.-6. 8. 2021/ ve Valašském Meziříčí.

Výukový festival architektury a designu Festad je otevřen všem zájemcům o výtvarné vzdělávání z řad studentů a je cíleně zaměřen na přípravu na střední a vysoké umělecké školy, hlavně architekturu a design.

Studenti, kteří se ho účastní poprvé, absolvují přednášky o tom, jak se kreslí perspektiva zátiší, ulic, náměstí, jak se vypořádat s kresbou figury, jak umístit postavu do interiéru nebo exteriéru, jak navrhnout a rozkreslit designový výrobek nebo malou stavbu. Zároveň se dozví vše klíčové o historii umění a architektury.

Ti účastníci, kteří jsou na Festadu podruhé /nebo ho absolvují víckrát/, mají připravený individuální program, zaměřený konkrétně na obor, o který se zajímají. /Například: animace, ilustrace, grafický design, malba…/ Důraz při výuce je v tomto případě kladen na prohlubování znalostí ve zvoleném oboru, rozvíjení kreativity, navrhování, zvládání různých malířských technik a hledání vlastního výrazu ve volné kresbě a malbě.

V tomto roce se Festad uskuteční již po třinácté. Nepochybujeme o tom, že bude stejně úspěšný, jako ročníky předešlé.

Zájemci o letní školu se mohou informovat na stránkách www.festad.cz.

Tým lektorů se těší na setkání.