Chci namalovat obraz, podobný tomuto: jak to mám udělat?

Milí přátelé a příznivci výtvarného umění, velmi Vám děkuji za pozitivní ohlasy na naše díla. Často chcete vědět, jak jsme postupovali při tvorbě našich obrázků.

Ráda bych Vám při této příležitosti obšírněji objasnila, kde je „pes zakopán“ a proč se Vám nedaří vystopovat způsob, jakým byly obrazy vytvořeny.

Problém ale není tak jednoduchý, jak by se na první pohled zdálo.

Když se podíváte na obrázek, který se Vám líbí, máte pocit, že tajemství tkví v postupu a kombinaci výtvarných technik. Kombinovaná technika – zvaná  mixed media – však zdaleka není to jediné ani nejdůležitější, na čem je obraz postaven.

Velmi zkráceně se Vám pokusím vysvětlit, jak obraz vzniká a co všechno k tomu autor potřebuje vědět.

Především musím upozornit na unikátní metodu GEDÓ, která zahrnuje mnohé oblasti výtvarné tvorby.  Všechny tyto části jsou pro dobrý výsledek nezbytné. Zároveň je klíčová návaznost všech dílčích prvků.

O jaké prvky jde?

Podstatou kresby a malby je výtvarná nauka, která zahrnuje všechny – malířům tak známé disciplíny – jako jsou pravidla kánonu v kresbě figury, perspektivu, zákonitosti kresby a malby portrétu, krajiny, květin, zvířat. Dále abstrakci, kompozici, nauku o barvách a výtvarných technikách a nezměrné množství dalších, celkem snadno uchopitelných vědomostí a znalostí, potřebných k tvorbě.

Nutno také zmínit, že při naší výuce postupujeme od nejsnazšího k nejsložitějšímu. Začátek se zdá být velmi snadný, ale je nutno od začátku pochopit podstatu, protože s nabalováním dalších úrovní se bez hlubokého porozumění stávajícímu tvůrčí cesta zablokuje a my netušíme proč.

Co malovat – námět – je další klíčová oblast tvůrčího procesu.

Zásadní pomocí při hledání nápadu nám jsou inspirační cesty, kterých jsou desítky, ne-li stovky. /Třeba dějiny umění…/ V souvislosti s námětem se vždycky řeší i zpracování pozadí, které obvykle bývá tvrdším oříškem, než sám hlavní motiv. Metoda Gedó kompletuje obraz od samého začátku – tedy už od návrhu. Skica, která je podstatnou částí procesu, se nedá obejít.

Práce s podkladem a výtvarné techniky sice vlastně spadají do oblasti výtvarné nauky, ale přece jen jsem jim přidělila vlastní prostor, protože v naší výukové metodě zaujímají významné místo. Existuje mnoho podkladových materiálů, ale – a to je hlavní – jinak se s nimi pracuje, lze je různým způsobem použít a rozličné techniky vypadají jinak na různých podkladech a sobě navzájem. Velkou roli hraje i barva a textura papíru. Kombinací toho všeho je téměř nekonečné množství a stejně tak způsobů využití. Na každém našem projektu ukazujeme jiné možnosti a žák si nakonec vybere dle vlastního vkusu to, co mu nejvíc vyhovuje.

Nejtěžší částí umělecké činnosti je psychologie tvorby a kompletace díla. Vytvářet obraz znamená přemýšlet o něm. Ale přemýšlení o tvorbě je jiné podstaty, než přemýšlení o tom, co dnes uvařím k večeři. Jakkoli se Vám to možná zdá jednoduché, pochopit rozdíl mezi běžným a tvůrčím myšlením je mistrovský kousek. Je to krok k nadčasovosti. Málokomu se podaří tento poslední úsek tvorby realizovat. Nicméně bez této závěrečné tečky není dílo kompletní.

Chápete už, proč se nedá popsat tvorba obrazu jako návod k použití? Proč nelze vytrhnout jednu část z celku a myslet si, že jsme za vodou?

Snažíme se vést naše žáky k celistvému pojetí výtvarného umění.
Sdělujeme všem poznatky, které nepochybně pomáhají.
Ale od žáků samotných vyžadujeme snahu jít vedle nás – nikoli za námi,
být trpělivý – po první lekci se cizímu jazyku nenaučíme
a být poctivý, protože jenom tato vlastnost otvírá srdce – skutečnou tvorbu.

Milí přátelé, ještě jednou Vám všem děkuji za krásné odezvy na naše výtvarné aktivity. Pokud byste se k nám chtěli připojit, těšíme se na Vás.

Hana Kocourková, vedoucí výuky