KURZY

NOVINKY

REFERENCE

Dobrý den, paní Chvílová,
děkuji Vám za moc krásné vedení naší dcery. Udělala za ty 2 roky u Vás velký pokrok a určitě by chtěla pokračovat dále. Nadchla jste ji pro obor architektura a jsem moc ráda, že má možnost se u Vás rozvíjet.

Hana Řepková 08/2019

<<
>>
Co jsou výtvarné inspirační kurzy?

– Jsou to výtvarné kurzy určené hlavně dospělým zájemcům o výtvarnou tvorbu, kteří by rádi malovali, ale potřebují překonat nám všem dobře známý „stres z prázdného papíru“.

– Zároveň můžeme výtvarné kurzy nabídnout všem, kteří se chtějí zdokonalit v kresbě a malbě, načerpat nové nápady a seznámit se s novými trendy ve výtvarném umění. Velmi inspirující jsou kurzy pro učitelé výtvarného umění na školách a v dětských centrech.

– Na každém kurzu se frekventant dozví něco zajímavého a nového o předem avizovaném vybraném tématu. Škála témat je velmi široká, namátkou vybíráme např: inspirace krajinou, zátiší jako inspirace, inspirace kubismem, inspirace designem… atd. Rozpis připravovaných témat naleznete v oddíle „náplň kurzu, termíny a podmínky účasti.“

– Výsledkem jednodenního výtvarného školení jsou tři výtvarné výstupy – obrazy – na dané téma, z nichž každý je pojat zcela jinak a nabízí nové další inspirační zdroje. Každý obraz je zároveň tvořen jinými výtvarnými technikami.

– Záměrem lektorů je otevřít cestu k výtvarné tvorbě a nápadům jak těm, kteří takzvaně „nikdy nedrželi tužku“, tak i těm zdanějším, kteří již nějakým školením prošli. V tomto směru je výuka velmi individuální a přijatelná pro všechny. Absolvent jednodenního kurzu vytvoří tři obrázky, které posléze individuálně a dle svých schopností a časových možností dokončuje, modifikuje, dotváří a spoluvytváří. Může je použít jako zdroj inspirace pro vlastní tvorbu nebo pro výuku.

– Zájemci o kurz se mohou účastnit buď všech otevřených kurzů nebo si nějaký vybrat. Po každém absolvovaném kurzu obdrží frekventant certifikát o jeho absolvování.

Kdo vede výuku – aneb něco o nás

– Výtvarné inspirační kurzy vznikl na základě požadavků dospělých žáků jako další aktivita Soukromého výtvarného oboru ve Valašském Meziříčí. Tento výuku doplňující program je určen hlavně těm zájemcům o výtvarnou tvorbu, kteří žijí mimo naše centra, která jsou ve Valašském Meziříčí, Ostravě a Rožnově pod Radhoštěm, a nemohou se zúčastnit pravidelné výuky kvůli dojíždění, pracovnímu zaneprázdnění či z jiných důvodů.

– Výukový program zpracovala Ing. Hana Kocourková, která již 25 let vede Soukromý výtvarný obor ve Valašském Meziříčí. Vyučuje kresbu, malbu, dějiny umění a designu pro děti i dospělé. Je ředitelkou letního výukového festivalu FestAD, který se každoročně koná v Praze a ve Valašském Meziříčí (festad.cz). Na tomto týdenním výtvarném maratonu se připravují hlavně studenti středních škol k přijímacím zkouškám na vysoké školy výtvarného směru (UMPRUM, AVU, architektura, design, výtvarná pedagogika…)

– Vyučující lektorkou je Ing.arch. Kateřina Chvílová, která je vedoucí Výtvarné dílny v Ostravě. Je absolventkou fakulty architektury v Praze. Po ukončení studií pracovala v architektonické kanceláři Cooney Architects v Dublinu. Je spoluzakladatelkou a lektorkou výukového festivalu architektury a designu FestAD.

Komu jsou výtvarné inspirační kurzy určeny?

– Výtvarné inspirační kurzy jsou určeny všem zájemcům o výtvarné umění z řad dospělých, ať už jsou začátečníci nebo pokročilí. Máte-li chuť tvořit, kurz Vám pomůže s praktickým zvládnutím tématu.

– Z našich zkušeností mají kurzy mimořádný přínos pro učitelé výtvarné výuky všech stupňů, protože nabízí výuková témata přímo použitelná v pedagogické praxi. Absolventi kurzu se rovněž dozví mnohé o nových výukových trendech, technikách a způsobech výtvarného myšlení.

– Nezanedbatelný přínos mají výtvarné inspirační kurzy pro studenty pedagogických fakult. Pomůžeme jim pochopit způsob jak zpracovat zadané téma a jak uchopit tu či onu výtvarnou techniku.

– Na výtvarných inspiračních kurzech se frekventanti dozví, jak dané téma modifikovat, kolika způsoby je možno pojmout jedno téma, jak začít a jak pokračovat, kdy je obraz ukončen, jak se pracuje se špsem, či závěrečným lakem a jak si jednoduše a levně zarámovat obrázek.

– Zároveň s praktickou kresbou a malbou ukazujeme na kurzech reprodukce děl světových malířů, rozebíráme umělecké směry, hovoříme o obrazech různých autorů a jejich přístupech k tématům, kterým se právě věnujeme.

– Výuka na kurzu může pomoci i studentům středních škol, kteří se právě chystají k maturitě z výtvarné výchovy a potřebují nápad k maturitní práci.

– Výtvarný inspirační kurz je vhodným dárkem pro každého, kdo rád tvoří, chce aktivně relaxovat a dozvědět se něco nového o výtvarném umění.

 Co se můžeme naučit na výtvarném inspiračním kurzu? Co když teprve začínám? Jsem pokročilý výtvarník, s čím mi kurz může pomoci?

– Výuka na kurzech je velmi individuální, takže pro vyučující není problém věnovat se zvlášť začátečníkům a zvlášť pokročilým.

– Krasa tvorby spočívá v tom, že člověk namusí být profesionál, aby byl kreativní. Každý si může vytvořit obrázek, ze kterého bude mít dlouho radost. Nezáleží na věku ani na zkreslenosti: klíčová je chuť začít tvořit.

– Pokročilí zájemci o kurz mají nepochybně výhodu jisté uvolněnosti jak v technice (citlivost kresby, cit pro malbu), tak i v uchopení námětu (hlubší porozumění obsahu i formě, pochopení souvislostí, kompoziční a prostorové vidění…). Tito kurzisté si mohou skutečně do hloubky vychutnat inspirační náboj kurzu, možnosti a ukázky jak flexibilně a nově zpracovat obvyklý námět nezvyklými postupy a technikami.

Termíny výtvarných inspiračních kurzů, náplň kurzu, podmínky účasti

– Každý kurz je vypsán na jiné téma (např.: inspirace kubismem, inspirace designem, inspirace stromem, krajinou…)

– Kurz může být otevřen od pěti zájemců výše (pouze ve Valašském Meziříčí může být výuka individuální)

– Naším záměrem je zatím otevřít kurzy v těchto městech: Valašské Meziříčí, Ostrava, Zlín, Olomouc, Brno, Praha…

– Zájemce o kurz je považován za přihlášeného, když vyplní přihlášku a odešle ji na mail, nebo telefonicky či jinou formou potvrdí účast a složí zálohu do daného termínu (záloha se nevrací, pokud je kurz otevřen)

– Jestliže do daného termínu nebudou složeny zálohy potřebného počtu frekventantů a kurz nebude otevřen, bude těm, kdo již zálohu složili záloha v plné výši vrácena!

– Výtvarné materiály, potřebné k výuce si zájemce o kurz buď zajistí sám, nebo budou k zapůjčení přímo na kurzu. Seznam potřebných pomůcek obdrží zájemce po přihlášení.

 

Kontakty

Ing. arch. Kateřina Chvílová

Tel: 603 220 048

Mail: katka@chvilova.cz

www.vytvarnavyuka.cz

www.festad.cz

 

Ing. Hana Kocourková

Tel: 571 632 809

www.vytvarnavyuka.cz

www.festad.cz

Možnosti návazné výuky

Všem frekventantům výtvarných inspiračních kurzů, kteři byli s výukou spokojeni a chtějí si obrázky dokončit či dané téma ještě rozvinout, nabízíme možnost účastnit se po výtvarném inspiračním kurzu tří lekcí běžné výuky v našich výukových centrech ve Valašském Meziříčí, Ostravě a Rožnově pod Radhoštěm. Podrobnosti o návazné výuce se zájemci mohou dozvědět na našich kurzech.

Naše představy do budoucna

– Máme zájem otevřít výtvarné inspirační týdny o prázdninách

– Dospělým chceme nabídnout výtvarnou výuku v plenéru v rámci inspiračních kurzů, a to nejlépe v nějakém atraktivním prostředí ( lázně, skanzeny, kostely…)

– Rádi bychom otevřeli výtvarné inspirační kurzy v Brně, Praze a dalších městech Čech i Moravy

 

Vážení,

Velmi se těšíme na setkání s Vámi na výtvarných inspiračních kurzech pro dospělé. Věříme, že Vás zaujmou a že se k nám budete rádi vracet.

 

Ing. Hana Kocourková

Ing.arch. Kateřina Chvílová