Deskriptivní geometrie 6.11., 7.11., 13.11., 27.11. 2021