Deskriptivní geometrie 12.–13.11. a 26.-27.11.2022